Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Historycznego poprzez organizację
stałej ekspozycji "Złoty wiek Przasnysza".

Tytuł projektu:

Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Historycznego poprzez organizację
stałej ekspozycji "Złoty wiek Przasnysza".

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.1. Kultura.

 

Beneficjent:

Muzeum Historyczne w Przasnyszu (w organizacji)

Partnerzy projektu:

Fundacja Przasnyska

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Finansowanie projektu:

Całkowity koszt realizacji Projektu - 511 472,74 PLN

Kwota współfinansowania Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 354 490,55 PLN

Termin zakończenia realizacji Projektu:

Wrzesień 2015 r.