Złoty wiek Przasnysza

 Wystawa "Złoty wiek Przasnysza" opowiada o czasach świetności miasta w XV i XVI wieku. Przasnysz w II połowie XVI w. był trzecim co do wielkości miastem na Mazowszu (po Warszawie i Płocku). Dzieje miasta przedstawione są od legendarnej wizyty księcia Konrada w chacie młynarza Przaśnika po wyjątkowy rozkwit tego handlowego ośrodka w XVI wieku. Narracja wystawy oparta jest na czterech modułach: Legenda, Przasnysz - miasto lokacyjne, Przasnysz - miasto handlowe, Przasnysz - miasto rzemieślników. 
Ekspozycja w głównej mierze skierowana jest do najmłodszych odbiorców w wieku od 5 do 12 lat. Wystawa jest ciekawą formą lekcji historii poprzez wykorzystanie multimedialnych technik ekspozycyjnych, takich jak: projekcje cyfrowe, gry, aplikacje edukacyjne na ekrany dotykowe. Po ekspozycji oprowadzają Miłka i Przemko, wirtualne dzieci mieszkające w Przasnyszu w dawnych wiekach, które pojawiają się też w multimedialnych aplikacjach. W atrakcyjnej formie zarówno starsze dzieci, jak i przedszkolaki, mogą łatwo przyswajać wiedzę na temat historii miasta. Multimedialność wystawy, a co za tym idzie działanie na różne zmysły odbiorcy, czynią poszczególne jej części dostępnymi dla zwiedzających z różnymi formami niepełnosprawności. 
Wystawa została zrealizowana w ramach projektu: Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Historycznego poprzez organizację stałej ekspozycji "Złoty wiek Przasnysza".

Wystawa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UrlCZ0CyROA" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>

 


Wielka Wojna w Przasnyszu. 100. Rocznica Wybuchu I Wojny Światowej

Wydarzenia w Przasnyszu przedstawiono na tle globalnego konfliktu. Przeanalizowano genezę, przebieg i skutki Wielkiej Wojny, poczynając od rozbiorów, poprzez heroiczną walkę Polaków o wolność, a na odzyskaniu niepodległości kończąc. Ponadto na wystawie zaprezentowano sylwetki zasłużonych postaci zarówno dla regionu, jak i Ojczyzny. Na kilku planszach wyeksponowano fotografie przedstawiające ruiny miasta powstałe w wyniku działań wojennych (przede wszystkim w 1915 r.). Projekt łączy tradycyjne formy przekazu z nowoczesnymi. Aby uatrakcyjnić odbiór, zastosowano multimedia. Można więc obejrzeć filmy, fotografie oraz posłuchać komentarzy do wybranych wydarzeń historycznych. Uzupełnieniem rozwiązań audiowizualnych jest ekspozycja zabytków, m.in. broni, czy elementów umundurowania i wyposażenia żołnierzy, pochodzących zarówno ze zbiorów muzeum, jak również użyczonych przez kolekcjonerów.